Ваксинация

Ваксинация – това представлява създаване на активен имунитет, най-често чрез инжективно въвеждане на стимул – антиген ( атенуирани – не инвазиоспособни вируси, бактерии, белтъчни части...

Обезпаразитяване

Обезпаразитяване – най общо то бива два вида вътрешно и външно, според това дали е носочено към вътрешни или външни паразити,  може да бъде извършено и с комбинирани форми, които действат...