Д-р Светослав Симеонов

Д-р Светослав СимеоновД-р Светослав Симеонов завършва ветеринарна медицина в Лесотехнически университет, гр София през 2006г.
След дипломирането започва работа във ветеринарна клиника „БестВет“, гр София , където работи до 2019г.
От 2019г е част от екипа на ветеринарна клиника „Сити“
Професионална насоченост : вътрешни болести, образна диагностика, анестезиология, дерматология. Член е на Българската асоциация на ветеринарните лекари на дребни животни.

Участник в следните семинари и конгреси:
2011 – БАВЛДЖ Конгрес , Варна, България
2012 – БАВЛДЖ Конгрес , Варна, България
2015 – XV БАВЛДЖ Конгрес , Варна, България
2016 – Ветеринарен симпозиум Royal Canine, Монпелие, Франция
2016 – Симпозиум “ Ветеринарна ендоскопия“, София
2017 – Интензивен практически курс “ Ветеринарна ехография на дребни животни“, София
2018 – Семинар: Кардиологията в ежедневната ветеринарна практика. София
2018 – БАВЛДЖ Конгрес , Варна, България