Ценоразпис

1.Прегледи:

Първичен преглед- 30 лв.

Вторичен преглед- 15 лв.

Специализиран преглед- 60 до 150 лв.

Второ мнение- 60 лв.

Домашно посещение (в рамките на гр. София)  80 до 140 лв.

       Консултация – 40 лв.

2. Ваксинация:

Ваксина куче- 50 лв.

Ваксина срещу кучешка кашлица- 50 лв.

Пакет годишна реваксинация на куче + ваксина кучешка кашлица- 90 лв.

Ваксина Pure Vax RCP котка- 50 лв.

Ваксина Pure Vax Rabies  котка- 40 лв.

Ваксина Pure Vax RCPCHFeLV – котка (вирусен ринотрахеит, калицивирус, хламидия, панлевкопения и котешка левкемия) – 65 лв.

Моновалентна бяс- 35 лв.

Ваксина заек Pestorin- 30 лв.

Поставяне на микрочип- 60 лв.

Издаване на стандартен паспорт- 10 лв.

Издаване на международен паспорт- 30лв.

      Имплантиране на чип против разгонване – 200 лв.

3. Обезпаразитяване:

Външно  обезпаразитяване- 5 лв.

      Вътрешно обезпаразитяване – 10 лв.

(в цената не е включена цената на препарата)

Отстраняване на кърлеж- 15 – 40 лв.

4. Медицински процедури:

*  цената на посочените манипулации НЕ включва поставяне на
венозен път и анестезия
 !

Превръзка/Шина- 20 до 80 лв.

Поставяне на абокат- 30 лв.

Подкожна инжекция- 10 лв.

Даване на лекарства през устата- 10 лв.

Вземане на венозна кръв- 20 лв.

Измерване на кръвно налягане – 35  лв.

Почистване на уши – 20-30лв.

      Промивка на уши – 40-60 лв.

Почистване на анална жлеза 20 лв.

      Промивка на анална жлеза 40-60 лв.

 Оцветяване на роговица- 20 лв.

        Измерване на вътреочно налягане 25 лв.

Измерване на слъзна секреция- 20 лв.

Изрязване на нокти- 15 лв.

Изрязване на клюн- 15 до 30 лв.

Изрязване на зъби-  15 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от лапа- 30 до 70 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа- 60 до 80 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от око- 30 до 70 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от ухо- 30 до 80 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина- 30 до 70 лв.

Обработка на абсцес- 40 до 90 лв.

Цистоцентеза- 30 лв.

Торакоцентеза( диагностична)- 40 лв.

Торакоцентеза( терапевтична)- 100 до 160 лв.

Абдоминоцентеза( диагностична)- 30 лв.

Абдоминоцентеза( терапевтична)- 80 до 150 лв.

Перикардиоцентеза- 100 до 200 лв.

Клизма котка- 80 до 120 лв.

Клизма куче- 100 до 150 лв.

Поставяне на уринарен катетър мъжко животно- 40 до 60 лв.

Поставяне на уринарен катетър женско животно- 40 до 80 лв.

Почистване на зъбен камък 1-ва степен- 70 лв.

Почистване на зъбен камък 2-ра степен- 80 лв.

Почистване на зъбен камък 3-4-та степен- 90 лв.

Изпилване на зъби на заек- 50 до 70 лв.

Изваждане на млечни зъби- 60 до 100 лв.

Изваждане на постоянен кучешки зъб- от 100 до 140 лв.

Изваждане на постоянни кътници- от 100 до 140 лв.

Цитонамазка- 30 лв.

Спермограма- 60 лв.

Изкуствено осеменяване- 100 до 200 лв.

*В цените НЕ са включени поставянето на венозен път и анестезията !

5. Анестезия:

Седация- 40 до 80 лв.

Локална анестезия- 40 до 80 лв.

Индукция Propofol- 10 лв./мл.

Инхалационна анестезия – 80 лв./час

Антиседан (антидот за бързо изкарване от упойка)- 30 до 80 лв

        Следоперативна аналгезия – 20 -80 лв.

6. Хирургия (*  цената на посочените хирургични интервенции НЕ включва предпазна яка, антибиотик, аналгезия, седация, поставяне на венозен път и анестезия !)

Операции на пикочо-половата система:

Кастрация на мъжко куче-

до 10кг- 80 лв.

10-20кг- 100 лв.

20-40кг- 120 лв.

над 40кг- 150 лв.

Кастрация женско куче-

до 10кг- 120 лв.

10-20кг- 140 лв.

20-40кг- 170 лв.

Над 40кг- 200 лв.

Кастрация мъжка котка- 60 лв.

Кастрация женска котка- 95 лв.

*При разгонено женско животно се добавя допълнително 20 % към цената на кастрацията.

*При бременност се добавя 50 % към цената на кастрацията.

Интрадермален шев- 30 лв.

Кастрация крипторхид котка- 80 до 100 лв.

Кастрация крипторхид  куче- 90 до 190 лв.

Кастрация мъжки заек- 75 лв.

Кастрация женски заек- 90 до 130 лв.

        Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно 200 лв.

– женско животно 250 лв.

Пиометра котка- 150 до 250 лв.

Пиометра куче- 250 до 480 лв.

Мастектомия котка- 200 до 380 лв.

Мастектомия куче- 250 до 600 лв

Асистирано раждане- 100 до 250 лв.

Цезарово сечение котка- 350 до 580 лв.

Цезарово сечение куче- 400 до 800 лв.

Цистотомия- 250 до 450 лв.

Скротална уретростомия куче- 350 до 650 лв.

Перинеална уретростомия котка- 400 до 650 лв.

Отстраняване на камъни от пикочния мехур- 200 до 300 лв.

Отстраняване на тумори от пикочния мехур- 250 до 450 лв.

Уретротомия- 250 до 400 лв.

Травматично разкъсване на уретрата- 250 до 450 лв.

Вагинална хиперплазия- 200 до 400 лв.

Отстраняване на вагинални тумори- 250 до 500 лв

Изпадане на влагалище- 200 до 400 лв.

Изпадане на пениса- 200 до 400 лв.

Отстраняване на тумори на тестисите- 100 до 200 лв.

Оментализация на простатна циста- 300 до 650 лв.

Екстирпация на бъбрек- 250 до 500 лв.

Отстраняване на камъни от бъбречното легенче- 300 до 650 лв.

Операции в областта на главата:

Корекция ха ентропиум/ектропиум (едностранно) – 130 до 200 лв.

Хирургично отстраняване на ектопични мигли – 100 до 200 лв.

Рани и тумори на клепачите – 100 до 250 лв.

Корнеална язва – конюктивална лапичка – 150 до 250 лв.

Корнеално чуждо тяло – 80 до 150 лв.

Перфорация на корнеята – 150 до 300 лв.

Cherry eye – 140 до 200 лв.

Енуклеация – 200 до 350 лв.

Пластика на твърдото небце – 160 до 200 лв.

Пластика на мекото небце – 180 до 250 лв.

Корекция на ороназална фистула – 100 до 200 лв.

Екстирпация на слюнчена жлеза – 300 до 600 лв.

Отохематом – 100 до 200 лв.

Отстраняване на тумори от ушния канал – 100 до 200 лв.

Аблация на ушния канал – 400 до 600 лв.

Коремна хирургия:

Диагностична лапаротомия на куче – 100 до 200 лв.

Диагностична лапаротомия на котка – 80 до 130 лв.

Операции на хранопровода (шийна област) – 200 до 550 лв.

Операции на хранопровода (гръдна област) – 700 до 1200 лв.

Гастротомия – 3000 до 450 лв.

Ентеротомия – 300 до 450 лв.

Ентероанастомоза – 350 до 550 лв.

Частична гастеректомия – 250 до 550 лв.

Инвагинация – 300 до 500 лв.

Корекция на превъртян стомах – 600 до 1000 лв.

Мегаколон – 300 до 500 лв.

Оперативно лечение на перитонит – 300 до 600 лв.

Отстраняване на тумори по гастро –интестиналния тракт – 200 до 500 лв.

Спленектомия на куче – 250 до 450 лв.

Спленектомия на котка – 200 до 500 лв.

Чернодробна лобектомия – 600 до 900 лв.

Ортопедични операции:

(не е включена цената на имплантите)

Фрактури на пръста – 250 до3280 лв.

Ампутация на пръст – 100 до 200 лв.

Фрактура – метакарпус – 180 до 280 лв.

Фрактура – метатарзус – 180 до 280 лв.

Фрактури – киткова става – 300 до 450 лв.

Фрактури – тарзална става – 300 до 450 лв.

Фрактура –улна – 300 до 450 лв.

Фрактура –радиус – 300 до 550 лв.

Фрактура – хумерус – 300 до 50 лв.

Фрактура – лопатка – 300 до 500 лв.

Фрактура – тибия – 300 до 550 лв.

Фрактура – бедрена кост 300 до 550 лв.

Остеотомия на бедрената глава 300 до 450 лв.

Лукасации

Луксация на патела –400 до 600 лв.

Ампутации

Ампутация на пръст 100 до 200 лв.

Ампутация на гръден крайник – куче 200-400 лв.

Ампутация на тазов крайник – куче 200-400 лв.

 Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

Хемиламинектомия 800 до 1000лв.

Фрактури на прешлени 900 лв.

Фрактури на екзотични пациенти /игуани, птици, гризачи/ 100 до 220 лв

Операции на дихателна система:

Пластика на ноздри – 200 до 300 лв.

Трахеотомия – 200 до 350 лв.

Торакотомия – 500 до 700 лв.

Лобектомия на бял дроб – 500 до 1000 лв.

Диафрагмална херния -400 до 900 лв.

Други хирургични интервенции:

Кожни рани (пластика) – 100 до 250 лв.

Отстраняване на кожни тумори – 150 до 350 лв.

Умбиликална херния – 80 до 120 лв.

Скротална, ингвинална, фемурална херния – 130 до 300 лв.

Травматична херния (евентрация) – 200 до 350 лв.

Перинеална херния – 300 до 650 лв.

Екстирпация на анални жлези – 250 до 350 лв.

Корекция на изпадане на ректума – 100 до 300 лв.

7. Хоспитализация:

Хоспитализация (стационарно лечение) в зависимост от необходимите грижи за 12 или 24ч. – 25 до 120 лв.

* в цената не са включени медикаменти

8. Интензивни грижи:

Спешна помощ – 200 лв.

Кислород за 1 ч. – 30 лв.

Кръвопреливане (цяла кръв) на куче – 200 до 300 лв.

Кръвопреливане (цяла кръв) на котка – 150 до 250 лв.

Поставяне на носна/носно-хранопроводна сонда – 100 до 170 лв.

Поставяне на гръдна тръба – 90 до 200 лв.

9. Лабораторни изследвания:

Кръвни изследвания:

Пълна кръвна картина – 30 лв.

Биохимия (стандартен панел) + ПКК – 55 лв.

      Биохимия (разширен панел) + ПКК   – 70 лв

Коагулация ( тромбиново, протромбиново време, врме за кръвисъсирване, фибриноген)                                     40 лв

Бъбречни показатели +ПКК – 40 лв.

Електролити + ПКК- 40 лв.

Кръвна натривка – 30 лв.

Измерване на глюкоза – 10 лв.

Изготвяне на глюкозна крива – 50 до 90 лв.

Предоперативен пакет (Биохимия, ПКК, Тест HW) – 75 лв.

Изследване на урина:

Тест лента – 10 лв.

Микроскопски – 20 лв.

Изследване на фекална проба:

Копроовоскопия – 30 лв.

Копроларвоскопия –  30 лв.

Изследване на кожа и космена покривка:

Кожна проба – 30 лв.

Посявка за дерматофити – 30 лв.

Микробиология + Антибиотикограма – 50 лв.

Микробиология аероби + анаероби + микология + антибиотикограма – 310 лв.

( изследването се извършва в Германия в лаборатория Лабоклин )

Диагностични тестове :

LDDST (тест за хиперадренокортицизъм – Къшинг синдром) – 175 лв

Тест cPL/fPL  Vcheck  – 55 лв.

Тест TT4 – total T4 Vcheck – 45 лв.

Тест CPV/CCV – 30 лв.

Тест CPV Ab – 35 лв.

Тест CPV/CCV/ Giardia – 45 лв.

Тест CDV – 30 лв.

Тест CDV Ab – 35 лв.

Тест CIRD – Ag – 30 лв.

Тест Giardia – 30 лв.

Тест FIV/FeLV – 35 лв.

Тест Rabies – 35 лв.

Тест HW – 30 лв.

Тест Brucella – 35 лв.

Тест SNAP 4Dx – 65 лв.

Тест Leishmania – 40 лв.

        Тест CANIV4 – 50 лв.

Тест FeliD3 – 50 лв.

Тест FCoV Ab – 35 лв.

Тест FCoV Ag – 30 лв.

Teст FPV Ag – 30 лв

  Изследвания в референтна лаборатория в ГерманияLaboklin:

Тъканна биопсия – 210 – 280  лв.

Хранителна алергия при куче/котка (19 алергена) – 296лв.

Контактна алергия – от растителен произход – 220 лв

Контактна алергия – акари (домашен прах) и мухъл – 175 лв

Контактна алергия (растителен произход, акари и мухъл) – 386 лв.

10. Eндоскопия (в цената не е включена анестезия, биопсия, антибиотикограма)

Гастроскопия диагностична – 220-300 лв.

Гастроскопия с отстраняване на чуждо тяло 350 – 550 лв.

11. Ехографско изследване:

Ехография на коремни органи  скриининг – 40 лв.

Ехография на коремни органи – 50 до 80 лв.

Ехокардиография – 120 до 160 лв.

Ехокардиография – скрининг – 80 лв.

Ехография за установяване на бременност –  40 лв.

12. ЕКГ (Електрокардиография) – 35 лв.

 Измерване на кръвно налягане с доплер – 35 лв.

13. Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Котка-  60 лв.

Куче – 80 до 150 лв.

Аутопсия – 80 до 200 лв.

14. Хотел за домашни любимци:

Котки – 18 лв.

Кучета до 10 кг – 25 лв.

Зайци, птици, порчета – 15 лв.

Гризачи / хамстери, чинчили, морски прасета/ – 15 лв.

15. Грууминг

Подстригване котки и кучета до 10 кг  – 60 – 80лв.

над 10 кг  – 80 – 100 лв.

над 20 кг – 100 – 150 лв.

Къпане, разресване и сешоар котки и кучета  до 10 кг –  40 лв.

над 10 кг – 50 – 100 лв.

 Допълнителна информация може да получите на тел. 0878455323