Инструкции преди анестезия и хирургия на кучета и котки

 

  • Не трябва да има достъп до храна най-малко 12 часа преди анестезия
  • Не трябва да приема вода най-малко 2  часа преди анестезия
  • По време на сутрешната разходка, преди часа за анестезия да не се допуска да поема нищо навън – трева, листа, клонки, отпадъци.
  • Преди анестезията, ветеринарен лекар ще прегледа пациента, ще измери всички жизнени показатели.
  • Ако не са правени кръвни изследвания в близките няколко дни, е препоръчително преди анестезия и хирургична интервенция да се направи преданестезиологичен и предоперативен минимум от кръвни изследвания, доказващи, че вашия любимец може да бъде упояван и опериран.
  • Самата анестезия е от няколко части, като първоначално се поставя премедикация – средство намаляващо нежеланите реакции на упойката и подобряващо жизнените функции. След това се поставя мускулна упойка за релаксация, последваща от венозен път- абокат, през който се вливат венозно флуиди и се въвежда венозна анестезия, позволяваща – интубация – поставяне на трахеална тръба, през която се подава кислород и поддържаща инхалационна анестезия. Ние работим с инхалационна анестезия с изофлоран, която е една от най-безопасните.

Leave a Reply