Ваксинация

Ваксинация – това представлява създаване на активен имунитет, най-често чрез инжективно въвеждане на стимул – антиген ( атенуирани – не инвазиоспособни вируси, бактерии, белтъчни части...

Parasite Control

In general, there are two types: defleaing and deworming. It can be done with combined drugs, which act against both external and internal parasites.