Price List

1.Прегледи:

Първичен преглед- 30 лв.

Вторичен преглед- 15 лв.

Специализиран преглед- 60 до 150 лв.

Второ мнение- 60 лв.

Домашно посещение (в рамките на гр. София)  80 до 140 лв.

       Консултация – 40 лв.

2. Ваксинация:

Ваксина куче- 45 лв.

Ваксина срещу кучешка кашлица- 50 лв.

Пакет годишна реваксинация на куче + ваксина кучешка кашлица- 85 лв.

Ваксина Pure Vax RCP котка- 45 лв.

Ваксина Pure Vax Rabies  котка- 40 лв.

Ваксина Pure Vax RCPCHFeLV – котка (вирусен ринотрахеит, калицивирус, хламидия, панлевкопения и котешка левкемия) – 65 лв.

Моновалентна бяс- 30 лв.

Ваксина заек Pestorin- 30 лв.

Поставяне на микрочип- 55 лв.

Издаване на стандартен паспорт- 5 лв.

Издаване на международен паспорт- 20лв.

      Имплантиране на чип против разгонване – 200 лв.

3. Обезпаразитяване:

Външно  обезпаразитяване- 5 лв.

      Вътрешно обезпаразитяване – 10 лв.

(в цената не е включена цената на препарата)

Отстраняване на кърлеж- 10 – 20 лв.

4. Медицински процедури:

*  цената на посочените манипулации НЕ включва поставяне на
венозен път и анестезия
 !

Превръзка/Шина- 20 до 80 лв.

Поставяне на абокат- 25 лв.

Подкожна инжекция- 5лв.

Даване на лекарства през устата- 10 лв.

Вземане на венозна кръв- 20 лв.

Измерване на кръвно налягане – 35  лв.

Почистване на уши – 20-30лв.

      Промивка на уши – 40-60 лв.

Почистване на анална жлеза 20 лв.

      Промивка на анална жлеза 40-60 лв.

 Оцветяване на роговица- 20 лв.

        Измерване на вътреочно налягане 25 лв.

Измерване на слъзна секреция- 20 лв.

Изрязване на нокти- 15 лв.

Изрязване на клюн- 15 до 30 лв.

Изрязване на зъби-  15 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от лапа- 30 до 70 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа- 60 до 80 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от око- 30 до 70 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от ухо- 30 до 80 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина- 30 до 70 лв.

Обработка на абсцес- 40 до 90 лв.

Цистоцентеза- 30 лв.

Торакоцентеза( диагностична)- 40 лв.

Торакоцентеза( терапевтична)- 60 до 120 лв.

Абдоминоцентеза( диагностична)- 30 лв.

Абдоминоцентеза( терапевтична)- 50 до 100 лв.

Перикардиоцентеза- 100 до 200 лв.

Клизма котка- 80 до 120 лв.

Клизма куче- 100 до 150 лв.

Поставяне на уринарен катетър мъжко животно- 40 до 60 лв.

Поставяне на уринарен катетър женско животно- 40 до 80 лв.

Почистване на зъбен камък 1-ва степен- 70 лв.

Почистване на зъбен камък 2-ра степен- 80 лв.

Почистване на зъбен камък 3-4-та степен- 90 лв.

Изпилване на зъби на заек- 50 до 70 лв.

Изваждане на млечни зъби- 60 до 100 лв.

Изваждане на постоянен кучешки зъб- от 100 до 140 лв.

Изваждане на постоянни кътници- от 100 до 140 лв.

Цитонамазка- 30 лв.

Спермограма- 60 лв.

Изкуствено осеменяване- 100 до 200 лв.

*В цените НЕ са включени поставянето на венозен път и анестезията !

5. Анестезия:

Седация- 40 до 80 лв.

Локална анестезия- 40 до 80 лв.

Индукция Propofol- 10 лв./мл.

Инхалационна анестезия – 80 лв./час

Антиседан (антидот за бързо изкарване от упойка)- 30 до 80 лв

        Следоперативна аналгезия – 20 -80 лв.

6. Хирургия (*  цената на посочените хирургични интервенции НЕ включва предпазна яка, антибиотик, аналгезия, седация, поставяне на венозен път и анестезия !)

Операции на пикочо-половата система:

Кастрация на мъжко куче-

до 10кг- 80 лв.

10-20кг- 100 лв.

20-40кг- 120 лв.

над 40кг- 150 лв.

Кастрация женско куче-

до 10кг- 120 лв.

10-20кг- 140 лв.

20-40кг- 170 лв.

Над 40кг- 200 лв.

Кастрация мъжка котка- 60 лв.

Кастрация женска котка- 95 лв.

*При разгонено женско животно се добавя допълнително 20 % към цената на кастрацията.

*При бременност се добавя 50 % към цената на кастрацията.

Интрадермален шев- 20 лв.

Кастрация крипторхид котка- 80 до 100 лв.

Кастрация крипторхид  куче- 90 до 190 лв.

Кастрация мъжки заек- 75 лв.

Кастрация женски заек- 90 до 130 лв.

        Кастрация на пор + екстирпация на анални жлези

– мъжко животно 200 лв.

– женско животно 250 лв.

Пиометра котка- 150 до 250 лв.

Пиометра куче- 160 до 380 лв.

Мастектомия котка- 150 до 280 лв.

Мастектомия куче- 150 до 300 лв

Асистирано раждане- 100 до 250 лв.

Цезарово сечение котка- 200 до 280 лв.

Цезарово сечение куче- 300 до 500 лв.

Цистотомия- 180 до 350 лв.

Скротална уретростомия куче- 250 до 450 лв.

Перинеална уретростомия котка- 280 до 450 лв.

Отстраняване на камъни от пикочния мехур- 200 до 300 лв.

Отстраняване на тумори от пикочния мехур- 250 до 450 лв.

Уретротомия- 200 до 400 лв.

Травматично разкъсване на уретрата- 250 до 450 лв.

Вагинална хиперплазия- 200 до 400 лв.

Отстраняване на вагинални тумори- 250 до 500 лв

Изпадане на влагалище- 200 до 400 лв.

Изпадане на пениса- 200 до 400 лв.

Отстраняване на тумори на тестисите- 100 до 200 лв.

Оментализация на простатна циста- 300 до 650 лв.

Екстирпация на бъбрек- 250 до 500 лв.

Отстраняване на камъни от бъбречното легенче- 300 до 650 лв.

Операции в областта на главата:

Корекция ха ентропиум/ектропиум (едностранно) – 130 до 200 лв.

Хирургично отстраняване на ектопични мигли – 100 до 200 лв.

Рани и тумори на клепачите – 100 до 250 лв.

Корнеална язва – конюктивална лапичка – 150 до 250 лв.

Корнеално чуждо тяло – 80 до 150 лв.

Перфорация на корнеята – 150 до 300 лв.

Cherry eye – 140 до 200 лв.

Енуклеация – 200 до 350 лв.

Пластика на твърдото небце – 160 до 200 лв.

Пластика на мекото небце – 180 до 250 лв.

Корекция на ороназална фистула – 100 до 200 лв.

Екстирпация на слюнчена жлеза – 200 до 300 лв.

Отохематом – 100 до 200 лв.

Отстраняване на тумори от ушния канал – 100 до 200 лв.

Аблация на ушния канал – 400 до 600 лв.

Коремна хирургия:

Диагностична лапаротомия на куче – 100 до 200 лв.

Диагностична лапаротомия на котка – 80 до 130 лв.

Операции на хранопровода (шийна област) – 200 до 550 лв.

Операции на хранопровода (гръдна област) – 700 до 1200 лв.

Гастротомия – 190 до 350 лв.

Ентеротомия – 250 до 400 лв.

Ентероанастомоза – 300 до 500 лв.

Частична гастеректомия – 250 до 550 лв.

Инвагинация – 3000 до 500 лв.

Корекция на превъртян стомах – 500 до 800 лв.

Мегаколон – 300 до 500 лв.

Оперативно лечение на перитонит – 300 до 600 лв.

Отстраняване на тумори по гастро –интестиналния тракт – 200 до 500 лв.

Спленектомия на куче – 250 до 450 лв.

Спленектомия на котка – 150 до 300 лв.

Чернодробна лобектомия – 400 до 600 лв.

Ортопедични операции:

(не е включена цената на имплантите)

Симфизиодеза на долна челюст – 150 до 200 лв.

Луксация на долночелюстна става – закрито наместване – 100 до 200 лв.

Фрактури на долна челюст – 280 до 450 лв.

Фрактури на горна челюст – 300 до 500 лв.

Мандибулектомия – 400 до 550 лв.

Фрактури на пръста – 200 до 280 лв.

Ампутация на пръст – 100 до 200 лв.

Фрактура – метакарпус – 180 до 280 лв.

Фрактура – метатарзус – 180 до 280 лв.

Фрактури – киткова става – 300 до 450 лв.

Фрактури – тарзална става – 300 до 450 лв.

Фрактура –улна – 300 до 450 лв.

Фрактура –радиус – 300 до 550 лв.

Фрактура – хумерус – 300 до 50 лв.

Фрактура – лопатка – 300 до 500 лв.

Фрактура – тибия – 300 до 550 лв.

Фрактура – бедрена кост 300 до 550 лв.

Остеотомия на бедрената глава 300 до 450 лв.

Фрактури – таз – 300 до 650 лв.

Отстраняване на имплант – 50 до 200 лв.

Корективни ортопедични операции

Тройна остеотомия – 850 лв.

Симфизиодеза 400 до 500 лв.

Скъсана предна кръстна връзка :

 *Изкуствени връзки:

– пациент до 15 кг. 300 лв.

пациент над 15 кг. 400 лв.

– пациент над 40 кг. 600 лв.

       *ТТО – 950 лв.(с включени импланти)

Възстановяване на сухожилия 300 до 500 лв.

Раменна / бедренна остеохондроза

отстраняване на хрущялна лапа 400 до 600 лв.

Корективна остеотомия на радиус 400 до 600 лв.

Лукасации

Луксация на тазобедрена става

-закрито наместване 100 до 180 лв.

-оперативно наместване 500 до 650 лв.

Луксация на патела –200 до 600 лв.

Луксация на тарзална става – изкуствени връзки 400 до 600 лв.

Луксация на лакътна става

закрито наместване 100 до 200 лв.

оперативно наместване 220 до 450 лв.

Артродеза – киткова става – 350 до 550 лв.

Артродеза – тарзална става – 400-800 лв.

Ампутации

Ампутация на пръст 100 до 200 лв.

Ампутация на гръден крайник – куче 200-400 лв.

Ампутация на тазов крайник – куче 200-400 лв.

 Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

Атланто – аксиална сублуксация – 800лв.

Вентрален слот 800 до 1000лв.

Хемиламинектомия 800 до 1000лв.

Фрактури на прешлени 900 лв.

Фрактури на екзотични пациенти /игуани, птици, гризачи/ 100 до 220 лв

Операции на дихателна система:

Пластика на ноздри – 100 до 200 лв.

Трахеотомия – 200 до 350 лв.

Торакотомия – 500 до 700 лв.

Лобектомия на бял дроб – 500 до 1000 лв.

Диафрагмална херния -400 до 900 лв.

Други хирургични интервенции:

Кожни рани (пластика) – 50 до 250 лв.

Отстраняване на кожни тумори – 150 до 350 лв.

Умбиликална херния – 80 до 120 лв.

Скротална, ингвинална, фемурална херния – 130 до 300 лв.

Травматична херния (евентрация) – 200 до 350 лв.

Перинеална херния – 200 до 350 лв.

Екстирпация на анални жлези – 150 до 250 лв.

Корекция на изпадане на ректума – 100 до 300 лв.

7. Хоспитализация:

Хоспитализация (стационарно лечение) в зависимост от необходимите грижи за 12 или 24ч. – 25 до 120 лв.

* в цената не са включени медикаменти

8. Интензивни грижи:

Спешна помощ – 50 до 100 лв.

Кислород за 1 ч. – 20 лв.

Кръвопреливане (цяла кръв) на куче – 200 до 300 лв.

Кръвопреливане (цяла кръв) на котка – 120 до 150 лв.

Поставяне на носна/носно-хранопроводна сонда – 100 до 170 лв.

Поставяне на гръдна тръба – 90 до 200 лв.

9. Лабораторни изследвания:

Кръвни изследвания:

Пълна кръвна картина – 25 лв.

Биохимия (стандартен панел) + ПКК – 55 лв.

      Биохимия (разширен панел) + ПКК   – 70 лв

Коагулация ( тромбиново, протромбиново време, врме за кръвисъсирване, фибриноген)                                     40 лв

Бъбречни показатели +ПКК – 40 лв.

Електролити + ПКК- 40 лв.

Кръвна натривка – 28 лв.

Измерване на глюкоза – 10 лв.

Изготвяне на глюкозна крива – 50 до 90 лв.

Предоперативен пакет (Биохимия, ПКК, Тест HW) – 75 лв.

Изследване на урина:

Тест лента – 10 лв.

Микроскопски – 20 лв.

Изследване на фекална проба:

Копроовоскопия – 30 лв.

Копроларвоскопия –  30 лв.

Изследване на кожа и космена покривка:

Кожна проба – 30 лв.

Посявка за дерматофити – 30 лв.

Микробиология + Антибиотикограма – 50 лв.

Микробиология аероби + анаероби + микология + антибиотикограма – 310 лв.

( изследването се извършва в Германия в лаборатория Лабоклин )

Диагностични тестове :

LDDST (тест за хиперадренокортицизъм – Къшинг синдром) – 170 лв

Тест cPL/fPL  Vcheck  – 55 лв.

Тест TT4 – total T4 Vcheck – 45 лв.

Тест CPV/CCV – 30 лв.

Тест CPV Ab – 30 лв.

Тест CPV/CCV/ Giardia – 45 лв.

Тест CDV – 30 лв.

Тест CDV Ab – 30 лв.

Тест CIRD – Ag – 30 лв.

Тест Giardia – 30 лв.

Тест FIV/FeLV – 30 лв.

Тест Rabies – 30 лв.

Тест HW – 30 лв.

Тест Brucella – 35 лв.

Тест SNAP 4Dx – 65 лв.

Тест Leishmania – 30 лв.

        Тест CANIV4 – 50 лв.

Тест FeliD3 – 50 лв.

Тест FCoV Ab – 30 лв.

Тест FCoV Ag – 30 лв.

Teст FPV Ag – 30 лв

  Изследвания в референтна лаборатория в ГерманияLaboklin:

Тъканна биопсия – 210 – 250  лв.

Хранителна алергия при куче/котка (19 алергена) – 296лв.

Контактна алергия – от растителен произход – 220 лв

Контактна алергия – акари (домашен прах) и мухъл – 175 лв

Контактна алергия (растителен произход, акари и мухъл) – 386 лв.

10. Eндоскопия (в цената не е включена анестезия, биопсия, антибиотикограма)

Гастроскопия диагностична – 220-300 лв.

Гастроскопия с отстраняване на чуждо тяло 350 – 550 лв.

11. Ехографско изследване:

Ехография на коремни органи  скриининг – 40 лв.

Ехография на коремни органи – 50 до 80 лв.

Ехокардиография – 120 до 160 лв.

Ехокардиография – скрининг – 70 лв.

Ехография за установяване на бременност –  40 лв.

12. ЕКГ (Електрокардиография) – 35 лв.

 Измерване на кръвно налягане с доплер – 35 лв.

13. Евтаназия (хуманно умъртвяване):

Котка-  50 лв.

Куче – 60 до 150 лв.

Аутопсия – 80 до 200 лв.

14. Хотел за домашни любимци:

Котки – 15 лв.

Кучета до 10 кг – 18 лв.

Зайци, птици, порчета – 12 лв.

Гризачи / хамстери, чинчили, морски прасета/ – 12 лв.

15. Грууминг

Подстригване котки и кучета до 10 кг  – 40-60 лв.

над 10 кг  – 50 – 80 лв.

над 20 кг – 100 – 150 лв.

Къпане, разресване и сешоар котки и кучета  до 10 кг –  35 лв.

над 10 кг – 45 – 100 лв.

 Допълнителна информация може да получите на тел. 0878455323